Tamil Short Film Saththam Ondru Year 2018

Saththam Ondru – New Tamil Short Film 2018

SaththamOndru

Watch Tamil Short Film Satham Ondru Player 1

Direction & Screenplay: Yuvaraj

Editor: Naveen Kumar

Cinematography: Yogesh

Background Score: Vicky

Song: Saravanan

Cast crews: Uzair, Monisha, Dhiwakar, Prashanth, Murail, Naveen Kumar, Lawrance, Jagadhish, Raju, Jaya, Pavithra

Direction & Screenplay: Yuvaraj

Editor: Naveen Kumar

Cinematography: Yogesh

Background Score: Vicky

Song: Saravanan

Produced by 7 Knots Creationz