Tamil Short Film Love Panlama, Venama

Tamil Short Film Love Panlama, Venama 

Every college guy's daydream! 

Idle Minds Entertainment does not hold any rights on the Soundtrack used in the movie. 

Written: Sidharth Balaji

Directed: Sidharth Balaji

Editing: Venkat Natarajan

Cast: Venkatesan, Rajaram, Prashanth, Shyam, Sharath, Sudharshan Karthik, Bharathwaj, Lakshman Nandhini, Moicca Deeptha, Smrithi Neeraj, Adithya Rangarajan, Pradeep, Ved, Prashanth, R.S Hari Haran

 

Watch Tamil Short Film Love Panlama, Venama Online