Tamil Short Film Kalaintha Ninaivugal

Tamil Short Film Kalaintha Ninaivugal  

Shot in 3 days - A story about friendship 

Cast: Tharshan, Mayurathan, Priya

Camera: Sughanya

Music: Mayurathan

Editing: Tharshan and Mayurathan

Direction: Tharshan and Mayurathan

Screenplay:Tharshan

Story: Tharshan

Produced: Tharshan

 

Watch Tamil Short Film Kalaintha Ninaivugal Online