Tamil Short Film Kaithi

Tamil Short Film Kaithi  

Direction: R.Sairam

Screenplay: R.Sairam  

Original Score: Ashwin Vinayagamoorthy

Cinematography: H.Omkar

Casting: Korattur Logu

Story: R.Ragavendra

Dialogue: R.Ragavendra 

Cast: Ragavendra, Korattur Logu, Vicky, Vinoth, Sathish, Dinesh Sekar, Karthik, Mohan, Gokul, Nelson  

Watch Tamil Short Film Kaithi Online