Tamil Short Film Marudhavathi

Tamil Short Film Marudhavathi 

Cast: Kavitha, Deepa, Janaki, Chris, Mani, Vasu, K.G Srinivasan, Rammi, Faizal, Kumar, Ravi   

Choreography: Veena 

Music: Jairam 

Art Direction: Makini Vasu  

Cinematography: Sam 

Edit: Sam 

Screenplay: Ram 

Director: Ram

 

Watch Tamil Short Film Part 1

 

Watch Tamil Short Film Part 2

 

Watch Tamil Short Film Part 3

Watch Tamil Short Film Part 4