Tamil Short Film Thaimannai

Tamil Short Film Thaimannai 

Production: Sozhar Kalaikudam 

Cast: Senthilkumar, Josuva 

Director: Kalai Sekaran 

Camera lighting: Frances Camaron 

Music: Anton Carnner 

Screenplay: Jude Stallon 

Editing: Jude Stallon 

Direction: Jude Stallon

 

Watch Tamil Short Film Thaimanni Online Part 1

 

Watch Tamil Short Film Thaimanni Online Part 2