Tamil Movie Uzhaikum Karangal Year 1976

Tamil Movie Uzhaikum Karangal Year 1976

Directed by: K Shankar

Produced by: Kovai Chezhiyan

Starring: M G Ramachandran, Latha, Isari Velan, Veera Raghavan, Kannan, Karikol Raj, Nagesh, Srinivasan, Shanmuga Sunda Ram, Thangavelu, V Gopala Krishnan, V S Raghavan, Baby Raja Kumari, Bhawani, Kumari Padmini, Pandaribai

Music by: M S Vishvanathan

Year: 1976

 

Source 01:

Watch Tamil Movie Uzhaikum Karangal Player 1

Source 02:

Watch Tamil Movie Uzhaikum Karangal Player 2

Source 03:

Watch Tamil Movie Uzhaikum Karangal Player 3

Source 04:

Watch Tamil Movie Uzhaikum Karangal Player 4


Tamil Movie Uzhaikum Karangal directed by K. Shankar, starring M. G. Ramachandran in the lead role and Latha and Pandari Bai among others.