Tamil Movie Alavuddinum Athbutha Vilakkum Year 1979

Tamil Movie Alavuddinum Athbutha Vilakkum 

Director: I.V. Sasi 

Cast: Kamal Hassan, Rajnikanth, Srividya, Thikkurisi Sukumaran Nair 

Language: Malayalam, Hindi, Tamil 

Music: Paravur Devarajan 

Cinematographer: Ramachandra Babu 

Year: 1979 

Tamil Movie Alavuddinum Athbutha Vilakkum