Tamil Movie Siruthai Year 2011

Tamil Movie Siruthai 

Directed by: J SivaKumar  

Produced by: K E Gnanavel  

Cinematographer: Vel Rajan  

Starring: Karthi, Tamanna, Santhanam, Siva, Vidya Sagar, K E GnanavelRaja, Rajeevan  

Music by: Vidyasagar  

Year: 2011 

Watch Tamil Movie Siruthai Player 1   

Watch Tamil Movie Siruthai Player 2